Api Sms
Api Sms
Genel Bakış
Yazılım altyapısı XML arabağlantı olanağı sağlamaktadır.
XML Arayüzü ile Bağlantı
XML Arayüzü ile yapılan istekler POST metodu ile çalışmakta olup aynı anda azami 100.000 adet kişiye sms gönderimine olanak sağlamaktadır.
XML Arayüzü ile sms göndermek için aşağıdaki örnek dosyalara ulaşabilir. sol menüden ise örnek xml kodlarına erişebilirsiniz.

XML ile SMS Gönderimi

<SMS>
   <oturum>
      <kullanici>Kullanıcı adı</kullanici>
      <sifre>Şifre</sifre>
   </oturum>
   <mesaj>
      <baslik>DENEME</baslik>
      <metin>XML Api ile sms gonderimi...</metin>
      <alicilar>5329998877,5309998877,5429998877</alicilar>
      <tarih>YYYY-MM-DD HH:MM:SS</tarih>
   </mesaj>
   <karaliste>kendi|genel</karaliste>
   <izin_link>true</izin_link>
   <izin_telefon>true</izin_telefon>
</SMS>

http://toplusms.esemes.net/api-v3/xml_api.php

Post URL

Parametreler :

 • kullanici : Sistemde kayıtlı olan kullanıcı adınızdır.
 • sifre : Sistemde kayıtlı olan şifrenizdir.
 • baslik : Mesaj gönderiminin hangi başlık üzerinden yapılacağını belirtir. Azami 11 karakter olabilir.
 • metin : Mesaj metnini belirtir.
 • alicilar : Mesajın gönderileceği numaraları belirtir. Başına 0 konulmadan girilmelidir. Birden fazla kişiye mesaj göndermek için araya virgül (,) konularak yazılmalıdır.
 • tarih : Boş bırakılması durumunda mesaj hemen gider, ileri bir tarihte gönderim için 19 karakter olacak şekilde yukarıdaki tarih formatına uygun olmalıdır.
 • karaliste : Sistem üzerinde bulunan karalisteyi kullanarak mesaj göndermenizi sağlar. 2 parametre almaktadır. Bu parametreler, Genel (Genel olarak kullanılan karaliste) veya Kendi (size ait olan kara listeniz) olarak kullanılabilir.
 • izin_link : true değeri gönderildiğinde mesaj metnine otomatik olarak iptal metninin eklenmesini sağlar. (Ör: SMS Listemizden çıkmak için http://iptal.biz/xxxxxx)
 • izin_telefon : true değeri gönderildiğinde mesaj metnine otomatik olarak iptal telefonunun eklenmesini sağlar. (Ör: SMS Listemizden çıkmak için 02162120750 numarasını 1 kez çaldırınız.)

Dönen Sonuçlar

 • OK|MesajID Mesaj gönderiminin başarılı olması durumunda dönen sonuçtur. OK| kısmı herzaman sabittir. | işaretinden sonraki kısım rapor IDnizi belirtir.
 • ERR|Açıklama Mesaj gönderiminin başarısız olması durumunda türkçe açıklama içeren hata mesajları döner. ERR kısmı her zaman sabittir.

Örnek PHP Kodu için tıklayınız.

Hitapsız mesajlar için ileri tarih—
normal –> http://toplusms.esemes.net/api-v3/xml_api_ileri.php
türkçe –> http://toplusms.esemes.net/api-v3/tr/xml_api_ileri.php

Hitaplı mesajlar için ileri tarih —
normal –> http://toplusms.esemes.net/api-v3/xml_ozel_api_ileri.php
türkçe –> http://toplusms.esemes.net/api-v3/tr/xml_ozel_api_ileri.php
ikinci durumu
<RAPOR>
  <oturum>
   <kullanici>xx</kullanici>
   <sifre>yyy</sifre>
  </oturum>
  <rapor>
   <raporid>raporid</raporid>
  </rapor>
</RAPOR>
http://toplusms.esemes.net/api-v3/xml_rapor_detay.php daha detaylı bilgi alabilirsiniz
<RaporDetay>
     <rapor id="123456789" numara="5051234567" gonderilme="2016-01-01 00:00:00" sonuclanma="2016-01-01 00:00:04" durum="DELIVERED" hatakodu="0" mesaj="Yeni yılınız kutlu olsun." uzunluk="1" />
     <rapor id="123456789" numara="5052345678" gonderilme="2016-01-01 00:00:00" sonuclanma="2016-01-01 00:00:06" durum="NOT_DELIVERED" hatakodu="13" mesaj="Yeni yılınız kutlu olsun." uzunluk="1" />
  <rapor id="123456789" numara="5053456789" gonderilme="2016-01-01 00:00:00" sonuclanma="2016-01-01 00:00:07" durum="EXPIRED" hatakodu="0" mesaj="Yeni yılınız kutlu olsun." uzunluk="1" />
</RaporDetay>

XML ile Hitaplı (Parametrik) SMS Gönderimi XML ile SMS Gönderimi azami 100.000 kişiye kadar yapılabilmektedir. 100.000 adet üzerindeki gönderimlerinizi loop ederek 100.000 er adetlik paketler halinde göndermeniz gerekmektedir. XML ile Hitaplı (Parametrik) SMS Gönderimi için örnek XML Yapısı aşağıdaki şekildedir.

<SMS>
   <oturum>
      <kullanici>Kullanıcı Adınız</kullanici>
      <sifre>Şifreniz</sifre>
   </oturum>
   <baslik>XML HITAPLI</baslik>
   <mesaj>
      <metin>Sayin Veli Dogan, borcunuz 15TL dir.</metin>
      <alici>5428887766</alici>
   </mesaj>
   <mesaj>
      <metin>Sayin Hasan Dogan, borcunuz 20TL dir.</metin>
      <alici>5556665544</alici>
   </mesaj>
   <mesaj>
      <metin>Sayin Haci Dogan, borcunuz 25TL dir.</metin>
      <alici>5057776655</alici>
   </mesaj>
</SMS>

http://toplusms.esemes.net/api-v3/xml_ozel_api.php

Post URL

Parametreler :

 • kullanici : Sistemde kayıtlı olan kullanıcı adınızdır.
 • sifre : Sistemde kayıtlı olan şifrenizdir.
 • baslik : Mesaj gönderiminin hangi başlık üzerinden yapılacağını belirtir. Azami 11 karakter olabilir.
 • : N sayıdaki mesaj döngüsü temsil eder.
 • metin : Mesaj metnini belirtir.
 • alici : Mesajın gönderileceği numarayı belirtir. Başına 0 konulmadan girilmelidir.

Dönen Sonuçlar :

 • Mesaj gönderiminin başarılı olması durumunda OK|MesajID şeklinde bir sonuç döner. OK| kısmı herzaman sabittir. | işaretinden sonraki kısım değişkendir.
 • Mesaj gönderiminin başarısız olması durumunda ERR ile başlayan ve türkçe açıklama içeren hata mesajları döner. ERR kısmı her zaman sabittir.

İleri Tarihli Hitaplı Sms Gönderimi  örnek XML Yapısı aşağıdaki şekildedir.

<SMS>
<oturum>
<kullanici>Kullanıcı Adı</kullanici>
<sifre>Şifre</sifre>
</oturum>
<baslik>DEMO</baslik>
<mesaj>
<metin>Sayin Veli Dogan, borcunuz 15TL dir.</metin>
<alici>5428887766</alici>
</mesaj>
<mesaj>
<metin>Sayin Hasan Dogan, borcunuz 20TL dir.</metin>
<alici>5556665544</alici>
</mesaj>
...
<tarih>YYYY-MM-DD HH:MM:SS</tarih>
<karaliste>kendi|genel</karaliste>
<izin_link>true|false</izin_link>
<izin_telefon>true|false</izin_telefon>
</SMS>

Not: <tarih></tarih> taglarını boş bırakırsanız mesaj hemen gider. İleri bir tarihte gitmesini isterseniz yukarıda belirtilen formatta göndermeniz gerekmektedir.

Post URL :

 • Türkçe Karakter Desteği için : http://toplusms.esemes.net/api-v3/tr/xml_ozel_api_ileri.php
 • Normal Gönderim için : http://toplusms.esemes.net/api-v3/xml_ozel_api_ileri.php

Parametreler :

 • kullanici : ESEMES.NET’de kayıtlı olan kullanıcı adınızdır.
 • sifre : ESEMES.NET’de kayıtlı olan şifrenizdir.
 • baslik : Mesaj gönderiminin hangi başlık üzerinden yapılacağını belirtir.Azami 11 karakter olabilir.
 • metin : Mesaj metnini belirtir.
 • alicilar : Mesajın gönderileceği numaraları belirtir.Başına 0 konulmadan girilmelidir.Birden fazla kişiye mesaj göndermek için araya virgül (,) konularak yazılmalıdır.
 • tarih : Boş bırakılması durumunda mesaj hemen gider,ileri bir tarihte gönderim için 19 karakter olacak şekilde yukarıdaki formata uygun şekilde girilmelidir.
 • karaliste : Sistem üzerinde bulunan karalisteyi kullanarak mesaj göndermenizi sağlar. 2 parametre almaktadır. Bu parametreler, Genel(Genel olarak kullanılan karalisteyi kontrol eder.) veya Kendi(size ait olan kara listenizi kontrol eder.) olarak kullanılabilir.

Dönen Sonuçlar : Mesaj gönderiminin başarılı olması durumunda OK|MesajID şeklinde bir sonuç döner. OK| kısmı her zaman sabittir. | işaretinden sonraki kısım değişkendir. Mesaj gönderiminin başarısız olması durumunda ERR ile başlayan ve türkçe açıklama içeren hata mesajları döner.ERR kısmı her zaman sabittir.

Örnek PHP Kodu için tıklayınız.

XML ile Rapor Sorgulama Bu metod ile gönderimlerinize ait raporlarınızı anında sorgulayabilirsiniz XML Rapor Sorgulama için örnek XML Yapısı aşağıdaki şekildedir.

<RAPOR>
   <oturum>
      <kullanici>Kullanıcı adı</kullanici>
      <sifre>Şifre</sifre>
   </oturum>
   <rapor>
      <raporid>Mesaj gonderimi sirasinda gelen ok cevapli id...</raporid>
   </rapor>
</RAPOR>

http://toplusms.esemes.net/api-v3/xml_rapor.php

Post URL

Parametreler :

 • kullanici : Sistemde kayıtlı olan kullanıcı adınızdır.
 • sifre : Sistemde kayıtlı olan şifrenizdir.
 • raporid : Mesaj gönderiminden dönen mesaj id sidir.

Dönen Örnek XML Yapısı:

<SONUC>
   <BEKLEYEN>5329998877,5338887766</BEKLEYEN>
   <ILETILEN>5459998877</ILETILEN>
   <HATALI>5006665544</HATALI>
</SONUC>

Örnek PHP Kodu için tıklayınız.

XML ile Detaylı Rapor Sorgulama  Bu method ile gönderimlerinize ait raporlarınızı anında sorgulayabilirsiniz XML Detaylı Rapor Sorgulama için örnek XML Yapısı aşağıdaki şekildedir.

<RAPOR>
   <oturum>
      <kullanici>Kullanıcı adı</kullanici>
      <sifre>Şifre</sifre>
   </oturum>
   <rapor>
      <raporid>Mesaj gonderimi sirasinda gelen ok cevapli id...</raporid>
   </rapor>
</RAPOR>

http://toplusms.esemes.net/api-v3/xml_rapor_detay.php

Post URL

Parametreler :

 • kullanici : ESEMES.NET’de kayıtlı olan kullanıcı adınızdır.
 • sifre : ESEMES.NET’de kayıtlı olan şifrenizdir.
 • raporid : Mesaj gönderiminden dönen mesaj id sidir.
Dönen Örnek XML Yapısı:
<RaporDetay>
  <rapor id="123456789" numara="5051234567" gonderilme="2016-01-01 00:00:00" sonuclanma="2016-01-01 00:00:04" durum="DELIVERED" hatakodu="0" mesaj="Yeni yılınız kutlu olsun." uzunluk="1" />
  <rapor id="123456789" numara="5052345678" gonderilme="2016-01-01 00:00:00" sonuclanma="2016-01-01 00:00:06" durum="NOT_DELIVERED" hatakodu="13" mesaj="Yeni yılınız kutlu olsun." uzunluk="1" />
  <rapor id="123456789" numara="5053456789" gonderilme="2016-01-01 00:00:00" sonuclanma="2016-01-01 00:00:07" durum="EXPIRED" hatakodu="0" mesaj="Yeni yılınız kutlu olsun." uzunluk="1" />
</RaporDetay>

Örnek PHP Kodu için tıklayınız.

Bu method ile üyeliğinizin başından bu güne kadar gönderdiğiniz tüm raporlarınızın ID’lerini elde edebilirsiniz. XML Rapor Sorgulama için örnek XML Yapısı aşağıdaki şekildedir.

<RAPOR>
   <oturum>
    <kullanici>Kullanıcı Adı</kullanici>
    <sifre>Şifre</sifre>
   </oturum>
</RAPOR>

Post URL : http://toplusms.esemes.net/api-v3/xml_raporlar.php

Parametreler : kullanici : ESEMES.NET’ de kayıtlı olan kullanıcı adınızdır. sifre : ESEMES.NET’ de kayıtlı olan şifrenizdir. Dönen XML Yapısı: XML tagları içerisinde virgül ile ayrılmış şekilde rapor ID’lerinizi döndürür.

<SONUC>123456,987654,159753</SONUC>

<RAPOR>
<oturum>
<kullanici>xxx</kullanici>
<sifre>yyy</sifre>
</oturum>
<rapor>
<baslangic_tarihi>2017-12-01 00:00:00</baslangic_tarihi>
<bitis_tarihi>2018-01-04 24:59:59</bitis_tarihi>
</rapor>
</RAPOR>

http://toplusms.esemes.net/api-v3/xml_raporlar.php (eski adresten) tarihler arası rapor geçebilirsiniz.

<rapor>
<baslangic_tarihi>2017-12-01 00:00:00</baslangic_tarihi>
<bitis_tarihi>2018-01-04 24:59:59</bitis_tarihi>
</rapor>

gönderilmediği taktirde tüm raporlarınız dönecektir.

XML ile Bakiye Sorgulama Bu metod ile kredilerinizi anında sorgulayabilirsiniz. XML Bakiye Sorgulama için örnek XML Yapısı aşağıdaki şekildedir.

<RAPOR>
   <oturum>
      <kullanici>532xxxxxxx</kullanici>
      <sifre>1234</sifre>
   </oturum>
</RAPOR>

http://toplusms.esemes.net/api-v3/xml_bakiye.php

Post URL

Parametreler :

 • kullanici : Sistemde kayıtlı olan kullanıcı adınızdır.
 • sifre : Sistemde kayıtlı olan şifrenizdir.

Dönen Örnek Sonuç Yapısı: String şeklinde döner. XML tag içermez.

numerik(0)
alphanumeric(999)

Örnek PHP Kodu için tıklayınız.

Sms Api ile %100 Entegre

Geliştirdiğimiz XML Sms Api arayüzü sayesinde tüm programlarınıza toplu sms gönderimini entegre edebilirsiniz.

 • Muhasebe Programları
 • E-ticaret siteleri
 • Yazılım Programları

 • Kargo Şirketleri
 • Belediye Uygulamaları
 • Tahsilat yazılımları

Whmcs Sms Modülü

WHMCS Toplu Sms Modülü

Opencart Sms Modülü

Opencart Toplu Sms Modülü

Woocommerce Sms Modülü

Woocommerce Toplu Sms Modülü

Api dökümanlarımız sayesinde kendi uygulamalarınıza entegre ederek kendi yazılımınızı yapabilirsiniz. Yazılımınıza API ile Entegrasyon sağlayabilirsiniz. XML ile SMS Gönderebilirsiniz. İleri Tarihli Sms ile hazırlamış olduğunuz mesaj metnini belirlediğiniz tarihte otomatik olarak sms gönderebilirsiniz. XML ile Hitaplı SMS Gönderimi sağlayarak mesajlarınızda otomatik olarak isim soyisim ile sms gönderim sağlayabilirsiniz. XML ile Rapor Sorgulama kısmından geçmiş ait gönderdiğiniz mesjaları aratabilirsiniz. XML ile Tüm Raporu Sorgulayarak sistemdeki tüm mesajlar listelenir. XML ile Detaylı Rapor Sorgulama ile tarih saat ve mesaj ID olarak detaylı rapor dökümanına ulaşabilirsiniz. XML ile Bakiye Sorgulama ile de Sms paneli üzerinde kaç krediniz var ise bunu öğrenebilirsiniz.

Bu sayfamızda sms api ile xml gönderimi için tüm dillere entegre olan dökümanlara ulaşabilirsiniz. PHP, ASP, jQuery uygulaması,  C#, Ruby & Java,Delphi uygulaması, jQuery Uygulaması, excel eklentisi gibi örnek kodları indirip kendi sisteminize entegre edebilirsiniz. Dilerseniz “Toplu Sms Özelliklerimiz” sayfamızı inceleyebilir yada “Toplu Sms Fiyatlarımızı” inceleyebilirsiniz.